Thursday, October 6, 2005

Perky Perkins

{}like..what?{}

so now.. i declare my other half..
my split personality.
right now my name is Dixxy
but wait a little longer and Perky Perkins may come out.
Dizzy is normal. Dizzy is somewhat normal.
Perky Perkins is wild and fun and vivacious.
and she likes to scuba dive.
i just came home from a basketball game.
UPIS vs. DLSZ.
talo kami, ofcourse.
pero samin ang MVP.
hehe.
anggago ko nga mag cheer eh.
WEBBADING! WEBBAKLA!
tapos yung banner ng lasalle nilagyan ko ng weh! sa likod para makita naman nila kung ano ang ibig kong sabihin.
tapos wala akong ID sling kaya bumili ako...ID sling ng lasalle..hehe.

tapos yung mga FEU kampi samin kasi ayaw nila sa lasalle..namamatok kase!
mga banners dun..
"huwag mambatok!"
"Inamo La salle"
hah.
basta pag yumaman si Perky Perkins.
bah..
babayaran na rin namin ang judges.


No comments: