Sunday, August 7, 2005

uuuuy......

click me


if you can't see the above flash file, then see this.

Ang paboritong palabas ng 8-dragonflew…

Masdan kami batang kulang sa pagtingin
Kalinga ang hanap hindi makita pa rin
Pag ibig lamang ang aming hiling
Bakit pinagdamot mga bagay na naisin
Kaya nangangarap na lamang ng gising
Na sana"y marating
Mga munting pangarap namin ay
Maging abot kamay
At sana'y marating namin
Mga anghel kaming walang langit
Dinggin aming hiling
Ang aming panalangin
Sa bukas namin
Ano ang gagawin?
Sana'y marating
Ang hanap naming langit
Anghel na walang langit.....

No comments: