Thursday, May 10, 2007

testi ko kay mikee.
Posted 10/5/2007 12:17 AM
  • HE HAS AN IQ OF 180!!!!!!!!!!!!    GO MASI OKA!
  • OHHH YEH!!nahaha. aliw magrip at burn ng dvds :)
---
screen cap ko ng Kung Pow (tiger tiger birdy bird scene)

"tiger tiger tiger tiger
bird bird bird birdy birdy bird bird" - Betty (master pain)

WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW WIW !!

No comments: