Sunday, July 17, 2005

nakakatimang.

ayokong gawin yung written reports.
ayoko.
nag-aral na naman pala ako ng japanese grammar.
and now it's clearer.
Ang ga ay subject, ang wa ay topic. una, ga, pangalawa, wa.
ang o dapat nilalagay sa direct object.
example: kumain ako ng elepante.
-> mande o tabemashita.
uminom ako ng squirrel.
->squirrel o nomimashita.
ang suru ay nagiging shimasu. at nagigi itong shimashita.
o shimasen.

wawwwwwwww.

No comments: