Tuesday, August 28, 2007

with your hot pants and high heels

NCAE. ahaha. crap.
so. WTF, we were like our normal selves and the teacher from Balara (the proctor had to be from another school, ftw) said we were so darn rude and in her 14 years of being a teacher di pa daw sya nakakahandle ng kasing challenging namin. tapos ang nakaabot sa office, 'hindi pa daw sya nakakahandle ng ganito kababastos in her 15 yrs of teaching'.

ang sabihin nila, hindi kami mga robot na libro lang nasa isip. marunong kami magisip, cogito ergo sum nga e. kung ayaw nya kaming magsalita habang naglelecture, aba'y para saan pa ang socratic method? one way teaching? my bad. at alam din namin mangatwiran, kaya't alam namin kuyng may maling sinasabi or contradiction sa sinasabi ang teacher. WTF. gusto ba niya kaming magka sciatica? bawal tumayo 5 hours amffff. >:( bad bad bad. i can never imagine myself studying somewhere hindi handle ng U.P..

PU+$4 4n0 |34/\/6 /\/4/\/6`/4`/4Ri $4ki/\/.. \/\/4h. i d0/\/+ U/\/|)3R$+4/\/|) @ 411...

No comments: