Saturday, July 7, 2007

taing malupit.

fwahaha, pael, come again, less than three right? wuhu! <333

ok. sa wednesday sa table tenn baka hindi na ko sa table ni ser pol pumila. inaasar niya ko eh. mas malala kung si ser robert. :) haha. pero nakakagago kasi ung ST dun eh. trafficcc..

HOLA~!
tae namang malaking tae yan oo.
tae namang malaking tae yan oo.

number data
2 jealous people
2 great idiots
2 sux0rz
1 confused pimp
1 hapegolake pimpess

No comments: